Screen Shot 2020-01-16 at 9.38.37 PM

Hawkeye Champions

2018 BANTAM OFL CHAMPIONS

2018 Bantam OFL Champions


2018 OFC SENIOR VARSITY CHAMPIONS

2018 OFC Senior Varsity Champions


2006 MEN'S NATIONAL CHAMPIONS

2006 CMFL Champions, 2006 NFC Champions

Screen Shot 2020-01-16 at 10.04.07 PM